دوره هافهرست دوره های هوش تجاری

• oracle database 12c:program with PLSQL

کد دوره:OR129
قیمت دوره:39000000 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle BI Publisher 11gR1: Fundamentals

کد دوره:OR317
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:32
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and Dashboards

کد دوره:OR318
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:32
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle BI Suite 11g R1: Build Repositories

کد دوره:OR319
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle BI 11gR1: Introduction to System Administration

کد دوره:OR320
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:24
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards & Repositories...

کد دوره:OR322
قیمت دوره:0 ریال
مدت دوره:64
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle Database : Data Mining Techniques

کد دوره:OR326
قیمت دوره:27000000 ریال
مدت دوره:16
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboard

کد دوره:OR333
قیمت دوره:40000000 ریال
مدت دوره:32
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle BI 12c: Build Repositories

کد دوره:OR334
قیمت دوره:40000000 ریال
مدت دوره:40
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

• Oracle BI Suite12c: Create Analyses, Dashboards & Repositories...

کد دوره:OR335
قیمت دوره:75000000 ریال
مدت دوره:64
ثبت نام پیش ثبت نام اطلاعات بیشتر

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد