تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 LPIC-1 جمعه ها (9تا14) 6 مهر 1397 12.000.000 ثبت نام
2 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 8 مهر 1397 11.900.000 ثبت نام
3 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals شنبه-دوشنبه (17تا21) 9 مهر 1397 12.000.000 ثبت نام
4 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack شنبه-دوشنبه (17تا21) 9 مهر 1397 26.500.000 ثبت نام
5 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... پنجشنبه ها (9تا15) 12 مهر 1397 30.500.000 ثبت نام
6 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... شنبه-چهارشنبه (17تا21) 18 مهر 1397 26.500.000 ثبت نام
7 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... شنبه- چهارشنبه (17تا21) 18 مهر 1397 14.500.000 ثبت نام
8 LPIC-1 شنبه-دوشنبه (10تا14) 21 مهر 1397 12.000.000 ثبت نام
9 Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle دوشنبه-چهارشنبه (12تا16) 23 مهر 1397 13.500.000 ثبت نام
10 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW سه شنبه ها (17تا21) 24 مهر 1397 20.000.000 ثبت نام
11 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها (9تا14) 27 مهر 1397 13.500.000 ثبت نام
12 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... شنبه-دوشنبه (17تا21) 30 مهر 1397 18.000.000 ثبت نام
13 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... یکشنبه-پنجشنبه (17تا21)-(9تا13) 6 آبان 1397 14.500.000 ثبت نام
14 Oracle Database 12c: New Features for Administrators... یکشنبه ها (17تا21) 6 آبان 1397 13.500.000 ثبت نام
15 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... پنجشنبه ها (9تا13) 10 آبان 1397 24.000.000 ثبت نام
16 Oracle Database 12c: Introduction to SQL جمعه ها (9تا14) 11 آبان 1397 11.900.000 ثبت نام
17 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 14 آبان 1397 12.000.000 ثبت نام
18 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 14 آبان 1397 26.500.000 ثبت نام
19 Oracle Database 12c: Security سه شنبه الی جمعه (9تا17) 15 آبان 1397 14.000.000 ثبت نام
20 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW سه شنبه الی جمعه (9تا17) 15 آبان 1397 20.000.000 ثبت نام
21 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques چهارشنبه الی پنجشنبه (9تا17) 16 آبان 1397 11.000.000 ثبت نام
22 Oracle Database 12c Program with PLSQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 20 آبان 1397 13.500.000 ثبت نام
23 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... چهارشنبه ها (17تا21) 23 آبان 1397 18.500.000 ثبت نام
24 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... پنجشنبه ها (9تا13) 24 آبان 1397 16.000.000 ثبت نام
25 Oracle Database 11g: Analytic SQL for Data... شنبه ها (17تا21) 26 آبان 1397 5.500.000 ثبت نام
26 Oracle Database 11g: Administration Workshop I شنبه ها (17تا21) 26 آبان 1397 14.000.000 ثبت نام
27 Oracle BI Suite 11g R1: Build Repositories یکشنبه-پنجشنبه (17تا21) 1 آذر 1397 15.500.000 ثبت نام
28 LPIC-2 شنبه-سه شنبه (17تا21) 3 آذر 1397 12.500.000 ثبت نام
29 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 7 آذر 1397 18.000.000 ثبت نام
30 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 شنبه-دوشنبه (17تا21) 10 آذر 1397 18.000.000 ثبت نام
31 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه-پنجشنبه (17تا21)-(9تا13) 11 آذر 1397 26.500.000 ثبت نام
32 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals یکشنبه-پنجشنبه (17تا21)-(9تا13) 11 آذر 1397 12.000.000 ثبت نام
33 Oracle Database 12c: Data Guard Administration دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 12 آذر 1397 15.000.000 ثبت نام
34 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop... دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 14 آذر 1397 16.500.000 ثبت نام
35 Oracle Database 12c: New Features for Administrators... یکشنبه-پنجشنبه (17تا21)-(9تا13) 15 آذر 1397 13.500.000 ثبت نام
36 Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 25 آذر 1397 13.500.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد