تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... پنجشنبه-جمعه-شنبه (9تا17) 6 تير 1398 21.500.000 ثبت نام
2 Oracle Database 12c: Introduction to SQL پنجشنبه-جمعه-شنبه (9تا17) 6 تير 1398 15.000.000 ثبت نام
3 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها (9تا14) 7 تير 1398 15.900.000 ثبت نام
4 LPIC-1 یکشنبه ها (12تا17) 9 تير 1398 14.500.000 ثبت نام
5 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW چهارشنبه ها (17تا21) 12 تير 1398 24.500.000 ثبت نام
6 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... پنجشنبه ها (9تا13) 13 تير 1398 16.500.000 ثبت نام
7 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها (9تا14) 14 تير 1398 15.900.000 ثبت نام
8 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack شنبه-دوشنبه (17تا21) 15 تير 1398 30.500.000 ثبت نام
9 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals شنبه-دوشنبه (17تا21) 15 تير 1398 14.500.000 ثبت نام
10 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 18 تير 1398 30.000.000 ثبت نام
11 Oracle Database 12c Program with PLSQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 18 تير 1398 15.900.000 ثبت نام
12 Oracle Database 11g: Analytic SQL for Data... پنجشنبه ها (13/30تا17/30) 20 تير 1398 7.500.000 ثبت نام
13 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... سه شنبه ها (17تا21) 25 تير 1398 22.500.000 ثبت نام
14 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... پنجشنبه ها (9تا13) 27 تير 1398 21.500.000 ثبت نام
15 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques پنجشنبه ها (9تا13) 27 تير 1398 13.500.000 ثبت نام
16 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... پنجشنبه ها (9تا15) 3 مرداد 1398 34.500.000 ثبت نام
17 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... پنجشنبه ها (13/30تا17/30) 3 مرداد 1398 30.000.000 ثبت نام
18 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... شنبه-دوشنبه (17تا21) 5 مرداد 1398 19.000.000 ثبت نام
19 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... شنبه-چهارشنبه (10تا14) 16 مرداد 1398 30.500.000 ثبت نام
20 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... شنبه-چهارشنبه (10تا14) 16 مرداد 1398 16.500.000 ثبت نام
21 Oracle Database: SQL Tuning for Developers پنجشنبه ها (13.30تا17.30) 17 مرداد 1398 14.500.000 ثبت نام
22 Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle شنبه ها (17تا21) 19 مرداد 1398 23.500.000 ثبت نام
23 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... پنجشنبه ها (9تا13) 24 مرداد 1398 30.500.000 ثبت نام
24 Oracle Database 12c: New Features for Administrators... پنجشنبه ها (13/30تا17/30) 24 مرداد 1398 2.000.000 ثبت نام
25 Oracle Database 12c: Introduction to SQL جمعه ها (9تا14) 25 مرداد 1398 15.000.000 ثبت نام
26 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها (9/30تا13/30) 25 مرداد 1398 15.900.000 ثبت نام
27 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه-دوشنبه (17تا21) 26 مرداد 1398 15.000.000 ثبت نام
28 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack شنبه-دوشنبه (17تا21) 26 مرداد 1398 30.500.000 ثبت نام
29 UNIX and Linux Essentials یکشنبه ها (9تا13) 31 مرداد 1398 14.500.000 ثبت نام
30 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... پنجشنبه ها 9 تا 14 31 مرداد 1398 21.500.000 ثبت نام
31 LPIC-2 یکشنبه ها (12تا17) 3 شهريور 1398 14.500.000 ثبت نام
32 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 چهارشنبه ها (17تا21) 6 شهريور 1398 21.000.000 ثبت نام
33 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... شنبه-دوشنبه (17تا21) 9 شهريور 1398 30.500.000 ثبت نام
34 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... شنبه-دوشنبه (17تا21) 9 شهريور 1398 16.500.000 ثبت نام
35 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 10 شهريور 1398 30.500.000 ثبت نام
36 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 10 شهريور 1398 14.500.000 ثبت نام
37 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques دوشنبه ها (13تا17) 11 شهريور 1398 13.500.000 ثبت نام
38 Oracle Database 12c Program with PLSQL پنجشنبه ها (14تا18) 14 شهريور 1398 15.900.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد