تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 LPIC-1 یکشنبه -سه شنبه (13تا17) 18 فروردين 1398 12.000.000 ثبت نام
2 Oracle Database 12c: Introduction to SQL جمعه ها (9تا14) 23 فروردين 1398 11.900.000 ثبت نام
3 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals یکشنبه -سه شنبه (17تا21) 25 فروردين 1398 12.000.000 ثبت نام
4 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques دوشنبه ها (17تا21) 26 فروردين 1398 11.000.000 ثبت نام
5 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW یکشنبه - سه شنبه (17تا21) 27 فروردين 1398 20.000.000 ثبت نام
6 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه -چهار شنبه (17تا21) 28 فروردين 1398 26.500.000 ثبت نام
7 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... شنبه -دوشنبه (17تا21) 31 فروردين 1398 26.500.000 ثبت نام
8 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... شنبه -دوشنبه (17تا21) 31 فروردين 1398 14.500.000 ثبت نام
9 LPIC-2 دوشنبه-چهارشنبه (13تا17) 4 ارديبهشت 1398 12.500.000 ثبت نام
10 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... چهارشنبه ها (17تا21) 4 ارديبهشت 1398 18.500.000 ثبت نام
11 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... پنجشنبه ها (9تا13) 5 ارديبهشت 1398 16.000.000 ثبت نام
12 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... یکشنبه-سه شنبه (9تا13) 10 ارديبهشت 1398 26.500.000 ثبت نام
13 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 10 ارديبهشت 1398 14.500.000 ثبت نام
14 Oracle Database: SQL Tuning for Developers یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 10 ارديبهشت 1398 11.000.000 ثبت نام
15 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... چهارشنبه ها (17تا21) 11 ارديبهشت 1398 30.500.000 ثبت نام
16 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه-دوشنبه (17تا21) 14 ارديبهشت 1398 11.900.000 ثبت نام
17 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack شنبه-چهارشنبه (9تا13) 18 ارديبهشت 1398 26.500.000 ثبت نام
18 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals شنبه-چهارشنبه (9تا13) 18 ارديبهشت 1398 12.000.000 ثبت نام
19 Oracle BI Suite 11g R1: Build Repositories شنبه-دوشنبه (17تا21) 21 ارديبهشت 1398 15.500.000 ثبت نام
20 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 24 ارديبهشت 1398 18.000.000 ثبت نام
21 Oracle Database 12c: RAC and Grid Infrastructure... چهارشنبه ها (17تا21) 25 ارديبهشت 1398 17.500.000 ثبت نام
22 UNIX and Linux Essentials سه شنبه ها (10تا14) 31 ارديبهشت 1398 12.000.000 ثبت نام
23 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 پنجشنبه ها (13/30تا17/30) 2 خرداد 1398 18.000.000 ثبت نام
24 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... پنجشنبه ها (9تا13) 2 خرداد 1398 24.000.000 ثبت نام
25 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها (9تا14) 3 خرداد 1398 13.500.000 ثبت نام
26 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques سه شنبه ها (13تا17) 7 خرداد 1398 11.000.000 ثبت نام
27 Oracle BI Suite 11g R1: Build Repositories یکشنبه-سه شنبه (13تا17) 12 خرداد 1398 15.500.000 ثبت نام
28 Oracle Database 12c: Introduction to SQL سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه (9تا17) 14 خرداد 1398 11.900.000 ثبت نام
29 Oracle Database 12c Program with PLSQL سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنیه-جمعه (9تا17) 14 خرداد 1398 13.500.000 ثبت نام
30 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... شنبه-چهارشنبه (9تا13) 18 خرداد 1398 18.000.000 ثبت نام
31 Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle پنجشنبه ها (13/30تا17/30) 23 خرداد 1398 13.500.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد