تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 Oracle Database 12c Program with PLSQL شنبه -دوشنبه (18تا21) 30 مهر 1398 15.900.000 ثبت نام
2 Oracle Database 12c: Introduction to SQL پنجشنبه ها (14تا18) 21 آذر 1398 15.000.000 ثبت نام
3 Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL دوشنبه ها (17تا20) 27 آذر 1398 13.500.000 ثبت نام
4 Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboard دوشنبه - چهارشنبه (17تا21) 4 دي 1398 17.500.000 ثبت نام
5 Oracle BI Suite12c: Create Analyses, Dashboards &... دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 4 دي 1398 32.500.000 ثبت نام
6 Oracle Database : Data Warehousing Fundamentals یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 4 دي 1398 14.500.000 ثبت نام
7 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه-دوشنبه (17تا21) 7 دي 1398 15.000.000 ثبت نام
8 Oracle Database 12c Program with PLSQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 8 دي 1398 15.900.000 ثبت نام
9 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها 9 تا 14 13 دي 1398 15.900.000 ثبت نام
10 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop... شنبه ها (17تا21) 14 دي 1398 22.500.000 ثبت نام
11 Introduction to Data mining with Python یکشنبه ها (16تا20) 15 دي 1398 10.000.000 ثبت نام
12 Oracle Database 12c: Security دوشنبه ها (10تا14) 16 دي 1398 20.000.000 ثبت نام
13 Oracle Database 12c: New Features for Administrators... سه شنبه ها (17تا21) 17 دي 1398 24.500.000 ثبت نام
14 Oracle Database 12c: RAC Administration چهارشنبه ها (17تا21) 18 دي 1398 21.000.000 ثبت نام
15 Oracle Database : Data Mining Techniques شنبه ها (17تا21) 21 دي 1398 13.500.000 ثبت نام
16 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 22 دي 1398 15.000.000 ثبت نام
17 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 24 دي 1398 30.500.000 ثبت نام
18 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... یکشنبه - سه شنبه (17تا21) 29 دي 1398 22.500.000 ثبت نام
19 Oracle BI 12c: Build Repositories دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 2 بهمن 1398 19.500.000 ثبت نام
20 LPIC-1 چهارشنبه ها (12تا17) 7 بهمن 1398 14.500.000 ثبت نام
21 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack شنبه -دوشنبه (17تا21) 7 بهمن 1398 30.500.000 ثبت نام
22 Introduction to Data mining with Python شنبه-دوشنبه (10تا14) 12 بهمن 1398 10.000.000 ثبت نام
23 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW پنجشنبه ها (9تا13) 17 بهمن 1398 24.500.000 ثبت نام
24 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... پنجشنبه ها (14تا18) 17 بهمن 1398 21.500.000 ثبت نام
25 Oracle Database 12c: Introduction to SQL جمعه ها (9تا14) 18 بهمن 1398 15.000.000 ثبت نام
26 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها (9تا14) 18 بهمن 1398 15.900.000 ثبت نام
27 Oracle Database: Analytic SQL for Data Warehousing شنبه ها (17تا21) 19 بهمن 1398 7.500.000 ثبت نام
28 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 20 بهمن 1398 19.000.000 ثبت نام
29 Oracle BI Suite12c: Create Analyses, Dashboards &... یکشنبه-سه شنبه (10تا14) 20 بهمن 1398 32.500.000 ثبت نام
30 Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboard یکشنبه-سه شنبه (10تا14) 20 بهمن 1398 17.500.000 ثبت نام
31 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... چهارشنبه ها (17تا21) 23 بهمن 1398 34.500.000 ثبت نام
32 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... پنجشنبه ها (17تا21) 23 بهمن 1398 30.000.000 ثبت نام
33 Oracle BI Suite12c: Create Analyses, Dashboards &... پنجشنبه ها (9تا13) 24 بهمن 1398 32.500.000 ثبت نام
34 Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboard پنجشنبه ها (9تا13) 24 بهمن 1398 17.500.000 ثبت نام
35 LPIC-2 چهارشنبه ها (12تا17) 30 بهمن 1398 14.500.000 ثبت نام
36 Oracle Database 12c: RAC and Grid Infrastructure... شنبه-دوشنبه (17تا21) 3 اسفند 1398 20.500.000 ثبت نام
37 Oracle Database 12c: Data Guard Administration سه شنبه ها (17تا21) 6 اسفند 1398 21.000.000 ثبت نام
38 Introduction to Data mining with Python چهارشنبه ها (17تا21) 7 اسفند 1398 10.000.000 ثبت نام
39 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه-چهارشنبه (17تا21) 7 اسفند 1398 15.000.000 ثبت نام
40 Oracle Database 12c Program with PLSQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 13 اسفند 1398 15.900.000 ثبت نام
41 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop... شنبه ها (17تا21) 17 اسفند 1398 22.500.000 ثبت نام
42 Oracle BI 12c: Build Repositories یکشنبه-سه شنبه (10تا14) 20 اسفند 1398 19.500.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد