تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 Oracle Database 12c Program with PLSQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 20 آبان 1397 13.500.000 ثبت نام
2 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques دوشنبه ها (17تا21) 19 آذر 1397 11.000.000 ثبت نام
3 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 چهارشنبه ها (17تا21) 5 دي 1397 18.000.000 ثبت نام
4 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... پنجشنبه ها (9تا13) 6 دي 1397 24.000.000 ثبت نام
5 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... شنبه-دوشنبه (17تا21) 8 دي 1397 26.500.000 ثبت نام
6 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... شنبه-دوشنبه (17تا21) 8 دي 1397 14.500.000 ثبت نام
7 Oracle Database 11g: Analytic SQL for Data... پنجشنبه ها (9تا13) 13 دي 1397 5.500.000 ثبت نام
8 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه ها (17تا21) 16 دي 1397 11.900.000 ثبت نام
9 Oracle Database 12c Program with PLSQL دوشنبه ها (17تا21) 17 دي 1397 13.500.000 ثبت نام
10 Oracle Database 12c Program with PLSQL شنبه-چهارشنبه (17تا21) 19 دي 1397 13.500.000 ثبت نام
11 LPIC-1 شنبه ها (12تا 17) 22 دي 1397 12.000.000 ثبت نام
12 LPIC-2 سه شنبه ها (12تا17) 25 دي 1397 12.500.000 ثبت نام
13 Oracle WebLogic Server 11g: WebLogic Administration Pack پنجشنبه ها (9تا15) 27 دي 1397 24.000.000 ثبت نام
14 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 30 دي 1397 26.500.000 ثبت نام
15 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 30 دي 1397 12.000.000 ثبت نام
16 Oracle Database 11g: Analytic SQL for Data... سه شنبه ها (17تا21) 2 بهمن 1397 5.500.000 ثبت نام
17 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه-چهارشنبه (17تا21) 3 بهمن 1397 11.900.000 ثبت نام
18 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop... پنجشنبه ها (9تا13) 4 بهمن 1397 16.500.000 ثبت نام
19 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... پنجشنبه ها (13/30تا17/30) 4 بهمن 1397 18.500.000 ثبت نام
20 Oracle BI Suite 11g R1: Build Repositories شنبه-دوشنبه (17تا21) 6 بهمن 1397 15.500.000 ثبت نام
21 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 9 بهمن 1397 18.000.000 ثبت نام
22 Oracle Database 11gR2: RAC and Grid Infrastructure... چهارشنبه ها (17تا21) 10 بهمن 1397 12.500.000 ثبت نام
23 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... پنجشنبه ها (9تا13) 11 بهمن 1397 16.000.000 ثبت نام
24 Oracle Big Data Fundamentals Ed 1 NEW سه شنبه ها (17تا21) 16 بهمن 1397 20.000.000 ثبت نام
25 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques سه شنبه ها (17تا21) 30 بهمن 1397 11.000.000 ثبت نام
26 Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade... چهارشنبه ها (17تا21) 1 اسفند 1397 16.000.000 ثبت نام
27 Oracle Database 12c: Introduction to SQL جمعه ها (9تا13) 3 اسفند 1397 11.900.000 ثبت نام
28 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها (9تا13) 3 اسفند 1397 13.500.000 ثبت نام
29 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... پنجشنبه ها (9تا13) 9 اسفند 1397 26.500.000 ثبت نام
30 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... پنجشنبه ها (9تا13) 9 اسفند 1397 24.000.000 ثبت نام
31 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques پنجشنبه ها (9تا13) 16 اسفند 1397 11.000.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد